Huvudtanken med en vacker miljö är inte stilen, utan balansen mellan människan och dess omgivning