Simplicitymodellen

Behovs-
analys

Anpassad
inredning

Feng Shui
Verktyg

Simplicitymodellen

Simplicitymodellen ligger till grund för vårt arbete, oavsett om det gäller hem, arbetsplats och offentlig miljö. Vi gör alltid ”på-plats-besök” och föredrar att arbeta direkt med kund, där vi utför totala Feng Shui konsultationer, inredningsuppdrag eller mindre projekt på enstaka rum.

1. Behovsanalys

 • Intervju

  Vi tar reda på fakta och samlar information

 • Platsbesök

  Vi hälsar på och granskar miljön

 • Checklista

  Spaltar upp vad som behövs

2. Feng Shui verktyg

 • Färglära

  Vi går igenom färger

 • Belysning

  Planerar ljuset och atmosfären

 • Materialval

  Planerar vilka material som passar in i miljön

 • De 5 elementen

  Går igenom de 5 elementen

 • Möblering

  Planerar zoner och optimal möblering

 • Kraftposition

  Definierar kraftkällor och planerar

 • Geopatisk strees

  Undviker och planerar

 • Flow / Chiflöde

  Ser till att flödena är i harmoni

 • Bagua

  Aktiverar och förstärker områden

 • Yin/Yang

  Jobbar med motsatsförhållanden för total balans

3. Anpassad inredning

 • Dokumentation med förändringsplan

  Vi sammanställer en dokumentation

 • Genomförande

  Vi verkställer enligt plan