”En arbetsplats ska spegla företagets affärsidé, visioner och hur de vill bli uppfattade.”