”Ett hem ska leva med oss. Det ska spegla oss nu och vart vi är på väg,
inte vem vi har varit!”